Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

  • sprawy o alimenty, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie;
  • sprawy o władzę rodzicielską;
  • sprawy o rozwód lub separację;
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa;
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności;
  • sprawy o podział majątku,
  • sprawy o przysposobienie,
  • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy  o pozbawienie władzy rodzicielskiej