Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest zawsze indywidualnie przy uwzględnieniu  stopnia skomplikowania sprawy, czasu trwania sprawy i nakładu pracy.

Przykładowo koszt porady prawnej w Kancelarii najczęściej kosztuje od 50 zł do 200zł.

Natomiast cena za prowadzenie procesu sądowego zależy od wartości przedmiotu sporu, liczby rozpraw, odległości od Sądu, a także ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

We współpracy z Klientami stosowane są następujące systemy rozliczeń:

  1. Wynagrodzenie płatne za godziny pracy:
    System ten polega na naliczaniu wynagrodzenia na podstawie liczby przeprowadzanych godzin. Stawka godzinowa ustalana jest na początku współpracy przy danej sprawie, na podstawie stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy wymaganego dla danego zlecenia

 

         2. Wynagrodzenie ryczałtowe: 

         Ryczałt obejmuje ustaloną w umowie liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej i stałą stawkę wynagrodzenia.  Każda dodatkowa godzina pracy kancelarii prawnej                    ponad limit godzin ustalanych z Klientem jest płatna dodatkowo w wysokości ustalonej uprzednio z Klientem

 

        3. Wynagrodzenie płatne za prowadzenie sprawy sądowej - system płatności ustalany jest na podstawie umowy z Klientem