Prowadzimy sprawy pracownicze:

  • o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
  • o sprostowanie świadectwa pracy,
  • o mobbiing,
  • o niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę,
  • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

A także:

  • tworzymy projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych;
  • reprezentujemy Klientów przed sądami pracy;
  • sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne;
  • sporządzamy umowy o pracę, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, kontrakty menadżerskie;
  • przygotowujemy projekty oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę;

Osoby, które poszukują pomocy prawnej w związku z dyskryminacją pracodawcy prosimy o kontakt z Naszą Kancelarią.