Prowadzimy sprawy administracyjne:

  • o uzyskanie warunków zabudowy nieruchomości,
  • o uzyskanie pozwolenia na budowę, na użytkowanie
  • o odwołanie od decyzji organu I i II stopnia

a także:

  • przygotowujemy pisma w sprawie administracyjnej,
  • udzielamy porad prawnych
  • reprezentujemy Naszego Klienta przed organami administracji państwowej oraz samorządowej, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym