Udzielamy porad prawnych w celu rozwiązania problemów prawnych nieruchomości. Dokonujemy analizy dokumentów, przygotowujemy pisma przedprocesowe, reprezentujemy przed sądem. Tworzymy, opiniujemy umowy (w tym kontrakty online).

Prowadzimy sprawy:

  • o zasiedzenie nieruchomości,
  • o podział nieruchomości,
  • o eksmisję,
  • o zapłatę czynszu,
  • o odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych,
  • o bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • o służebność przesyłu,
  • o zwrot kaucji najmu lokalu,
  • o zwrot nakładów poniesionych z tytułu umowy najmu,